• Mehdi Javar - Sigar Mehdi Javar
  • Mehdi Shokoohi - Yadet Raft Mehdi Shokoohi
  • Saeed Arab - Hypnosis Saeed Arab
  • AmirAli - Aziz Kardeh AmirAli
  • Mostafa Pashaei - AB+ Mostafa Pashaei

Gram Band

گروه گرام (حامد عبداللهی و مهدی فایتر)