• Mehdi Moghaddam - Kari Nadaram Mehdi Moghaddam
  • Saman Alibakhshi - Emshab Saman Alibakhshi
  • Arash Ap - Ghogha Mikonam Arash AP
  • Hamed Pahlan - Boro Baba Hamed Pahlan
  • Jamshid - Gol Oumad Bahar Oumad

Gram Band

گروه گرام (حامد عبداللهی و مهدی فایتر)