آلبوم مشترک "سامان احتشامی و دکتر محمد سریر" بهار 93 منتشر می‌شود

آلبوم مشترک "دکتر محمد سریر و سامان احتشامی" که تولید آن از مدتها قبل آغاز شده بود 'شادی من' نام گرفت. "سامان احتشامی" آهنگساز و نوازنده پیانو در گفت‌و‌گویی ما از نام‌گذاری آلبوم مشترک خود در همکاری با "محمد سریر" خبر داد و در این باره گفت: این آلبوم که 'شادی تو' نام گرفت؛ قرار بود پیش از عید روانه بازار موسیقی کشور شود، به دلایلی موفق نشد و انتشار آن به بعداز عید موکول شد.
  این نوازنده پیانو در ادامه گفت: ساخت این آلبوم مدتهاست که به پایان رسیده اما به دلایلی ترجیح دادیم انتشار آن را به سال آینده موکول کنیم تا فرصت برای بهتر بودن را داشته باشیم.
  احتشامی درخصوص این آلبوم گفت: تمامی قطعات موجود در این آلبوم از ساخته های قدیمی "دکتر سریر" هستند که توسط من بازسازی، بازتنظیم و بازاجرا شده است.این آلبوم شامل هشت قطعه است که همگی با پیانو و سازهای کوبه‌ای تجدید اجرا شده‌اند. این ساخته ها قطعاتی ماندگارند که برای مردم نوستالوژی دارند و آن‌ها را زمزمه می‌کنند. چهار قطعه از میان قطعات قدیمی و چهار قطعه دیگر، قطعاتی جدید هستند که به تازگی "دکتر سریر" آن‌ها را ساخته‌ است. برخی از این آثار قبلا به صورت ارکسترال ضبط شده بودند که در آلبوم جدید همراه با پیانو و سازهای کوبه‌ای اجرا شده‌اند. تمام سازهای این آلبوم را خودم نوازندگی کرده ام.

  وی افزود: همزمان با انتشار این آلبوم دو آلبوم دیگر از ساخته های من که پیش از این خبر انتشارشان رفته بود، را روانه بازار موسیقی خواهم کرد. این آلبوم ها ملودیکافه و حرکت نام دارند و در بهار 93 همراه با آلبوم 'شادی تو' منتشر خواهند شد.