آلبوم "وایسا تند نرو" با صدای 'امید جهان' منتشر خواهد شد

'امید جهان' به جمع خوانندگان مجاز موسیقی کشور بازگشت.این خواننده به زودی آلبوم رسمی خود با نام "وایسا تند نرو" را به صاحب امیتازی 'ویدئو رسانه ریزموج' در کشور منتشر خواهد کرد. 'امید جهان' طی سال های اخیر با قطعات اغلب ریتمیک و فولک جنوبی خود توانست مخاطبان زیادی را جذب کند و مجموعه در دست انتشار او هم با عنوان شادترین آلبوم سال ارائه خواهد شد. گفته می شود که فضای آلبوم وایسا تندنرو هم مثل آثار گذشته جهان، حال و هوای جنوبی دارد و بیشتر اشعار او هم فولک محلی است.